دوربین مداربسته - دیجیتال ویدئو رکوردرهاDVR - کنترل تردد پرسنلی-انتقال تصویر و غیره.......