ما مراقبت و حفاظت از شما را را به صورت جدی تضمین می کنیم.
bussiness

فضای صنعتی

اماکن تجاری

house

مکان های مسکونی

enterprise

اماکن اداری و موسسات

harvester

سیلو و زمین های کشاورزی

tourist

گردشگران با اسکورت مخصوص

strength

اماکن ورزشی

hotel

هتل ها و اماکن توریستی

red-carpet

مراسم و نمایشگاه ها

university

اماکن فرهنگی و آموزشی

ancient-scroll

ابنیه تاریخی و زیارتی

diet

میادین میوه تره بار

playground

اماکن تفریحی

funds

بانک های خصوصی

bus

پایانه های مسافربری