درباره ما

درباره ما

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی ایمن گستر ایرانیان نوین در جهت تامین امنیت عمومی جامعه و شهروندان کشور عزیزمان ایران ، در راستای سیاست های مرکز انتظام نیروی انتظامی با مجوز رسمی آن سازمان محترم در سال ۱۳۸۳ تاسیس گردید ، نظر به سابقه طولانی مدیریت و هیئت مدیره سازمان در سطح ناجا و پلیس جنایی و اطلاع از نقاط کلیدی جامعه که احتیاج به امنیت بیشتر دارد ، با ایجاد اصلاحات و بهبود مستمر در این راستا پا به عرصه ایجاد موسسه حفاظتی و مراقبتی گذاشت .

محافظت و مراقبت در ۲ فاز:

در فاز اول : موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی ایمن گستر ایرانیان نوین با شناسایی اماکن حساس و جرم خیز و نیاز جامعه در مقاطع مختلف در خصوص امنیت ، آرامش و سلامت جامعه اقدام نمود .

در فاز دوم : این موسسه با توجه به دارا بودن افسران و کارشناسان متخصص پلیس جنایی و پلیس پیشگیری بصورت تخصصی اقدام به تربیت نیروهای ورزیده و هوشیار در اختیار جامعه قرار داده است .

شایان ذکر است که نگهبانان و نیروهای این موسسه در سه مرحله آموزشی آماده به خدمت می شوند

شایان ذکر است که نگهبانان و نیروهای این موسسه در سه مرحله آموزشی آماده به خدمت می شوند

مرحله اول : پس از گذراندن آزمون سلامت فیزیکی و سلامت روان آموزش آمادگی جسمانی و فیزیکی و دفاع شخصی می شوند .

مرحله دوم : آموزش تئوری با توجه به دستورعمل های پلیس فاتب در خصوص حفاظت ، ایمنی و پیشگیری در شرایط مختلف را فرا می گیرند .

مرحله سوم : آموزش استفاده از تجهیزات حفاظتی و مراقبتی بصورت صحیح تحت تعلیم قرار می گیرند.