بیانیه ماموریت :

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی ایمن گستر ایرانیان نوین در راستای پیشگیری از جرایم و افزایش ضریب امنیت کشور در بخش خصوصی زیر نظر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میباشد ، با رویکرد بهبود مستمر که

۱-افزایش سطح امنیت درجامعه

۲- ایجاد اشتغال برای اقشار و طبقات مختلف جامعه

۳- .حفاظت از امکان و تاسیسات خصوصی و دولتی فاقد طبقه بندی حفاظتی

۴ – حفاظت از اماکن تفریحی، فرهنگی ،آموزشی، ورزشی، درمانی، زمین ها و تاسیسات کشاورزی، سیلوهای زیر ۵۰۰۰۰ تن و انبارهای کالا و پروژه های عمرانی و محلات، مجتمع های مسکونی، تجاری و صنعتی        

۶- حفاظت از شعب غیر مادر بانک های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه

۷- حمل و نقل پول و اوراق بهادار مربوط به شعب غیر مادر بانک های دولتی و غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و اسناد و اشیا بهادار

۸- طراحی و مشاوره در زمینه طرح های حفاظتی و مراقبتی و الکترونیکی

۹-حفاظت و مراقبت از صنعت گردشگری

۱۰- حفاظت و مراقبت از شرکت ها و سازمان های خصوصی  و دولتی

 

 

چشم انداز موسسه  :

سرآمد و پیشرو در حوزه خدمات حفاظتی مراقبتی در محدوده کشور جمهوری اسلامی ایران در سطح استانداردهای روز دنیا و در راستای سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران برای تحقق به  افزایش امنیت کشور ، وبا لحاظ تامین منافع کلیه ذینفعان داخل و خارج سازمان .