موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی ایمن گستر ایرانیان نوین موفقیت خود را مدیون تلاشها و حمایتهای بی دریغ کارکنانش بوده و بر این باور است که مهمترین سرمایه اش منابع انسانی است. در این راستا، این موسسه قواعد زیر را مبنای سیاست های منابع انسانی خود نموده است:

 به کار گیری اشخاص با استعداد که دارای دانش و مهارت های لازم برای شغل و جایگاه خود هستند

 ایجاد محیطی با ارتباطات و انگیزش های هدفمند و موثر که در آن کارکنان از ذوق و ابتکار خود بهره برده و ایده هایشان را بیان می کنند

 اتخاذ سیاست های مدیریتی مشارکتی که چشم اندازهای گوناگون و مهارت های عملی را در هم می آمیزد

 حمایت از آموزش و پیشرفت مداوم با اولویت دهی به پیشرفت شخصی و حرفه ای کارکنان

 ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای عینی، و ایجاد انگیزه و ارایه ی پاداش به عملکردهای فوق العاده

 بهره گیری از نرم افزارهای ابتکاری منابع انسانی به منظور ارائه ی بهترین خدمات به کارکنان

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی ایمن گستر ایرانیان نوین  اهداف عملکرد کارکنان را در راستای ضوابط مدیریتی ارزیابی می کنند.

 عملکرد کارکنان توسط سیستمی ارزیابی می گردد که علاوه بر اهداف، قابلیت ها و مهارت های کارکنان را نیز مورد سنجش قرار می دهد.

 سیستم ارزیابی عملکرد ماهیانه، در انتهای ماه به اجرا گذاشته می شود.

 سیستم مدیریت عملکرد جهت نیاز سنجی آموزشی و جبران خدمت با رویکرد بهبود و توسعه ، فرآیند مدیریت شغلی و انگیزش کارکنان اطلاعات فراهم می نماید.

در موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی ایمن گستر ایرانیان نوین عملکرد هدف محور و رشد مهارت کارکنان،بطورسالانه ارزیابی و کنترل می شود.

کارکنانی که رشد و پیشرفت لازم برای ارتقاء به رتبه های شغلی برتر را از خود نشان می دهند یا در شغل فعلی خودشان ترفیع می یابند و یا بر حسب نیازهای سازمان به شغل دیگری در این مجموعه انتقال می یابند.

برای تضمین این پیشرفت و ایجاد دسته ای از داوطلبان مستعد و آماده، کارکنان از طیف وسیع منابع شامل برنامه های راهبری، تعلیمی و تربیتی بهره می برند.

با تکیه و تاکید بر منابع انسانی،موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی ایمن گستر ایرانیان نوین آموزش و پیشرفت مداوم را سرلوحه ی خود قرار داده است. بر این اساس و با در نظر گرفتن نیازهای کارکنان، بخشهای قابل رشد مهارتهای مختص جایگاه شغلی، و نیازهای رشد حرفه ای و شخصی، برنامه های آموزشی سالانه طرح ریزی می گردند.

این فرآیند توسط برنامه های توسعه ی راهبری و بر اساس عنوان و جایگاه شغلی بعلاوه ی فعالیتهای تعلیمی و تربیتی مورد پشتیبانی قرار می گیرد.

در انتهای این برنامه های آموزشی، نتایج و بازخورد آن بر روی شرکت کنندگان مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد تا ضامن رشد و توسعه ی پایدار در سازمان آموزشی شرکت باشد.

آموزشهای حرفه ای اجباری برای کارکنانی که بطور ساعتی کار می کنند، و الزامات آموزشی برای مشاغل سخت و پرمخاطره مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. لازم به ذکر است این آموزشها از سوی موسسات معتبر برگزار می گردند.

ساختار جبران خدمت موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی ایمن گستر ایرانیان نوین بر مبنای شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد ۹۰ درجه و نیز تاثیر عملکرد شغلی آنان بر شرکت، میزان سختی کار، و میزان مسئولیت پذیری آنان پایه ریزی شده است.

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی ایمن گستر ایرانیان نوین با مشاوره و همکاری شرکت بهین مشاوران آتیه ساز مدیریت برای کارکنان با رده های نیروی انسانی ، منابع انسانی و سرمایه های انسانی پروژه ی ارزشیابی و رتبه بندی شغلی خاصی را اجرا می کند.

۱-   تکمیل فرم تقاصای کار در قسمت استخدام وب سایت نصبت به گروه شغلی مرتبط .

۲- مصاحبه و ارزیابی توسط مدیر اداری .

۳- تایید و اخذ دستور مدیرعامل .

۴- ارائه کپی شناسنامه تمام صفحات ، کارت ملی پشت و رو ، کارت پایان خدمت پشت و رو ، مدرک تحصیلی ، ۶ قطعه عکس رنگی تمام رخ .

۵- معرفی به اداره تشخیص هویت و مراکز بهداری ناجا جهت اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و گواهی عدم اعتیاد .

۷-   ارائه شماره حساب بانک تجارت .

۸-   ارائه معرف .

۱۰- ارائه آموزشهای لازم در رابطه با شرح وظایف و ماموریتهای محوله .

۱۱- معرفی به امور اجرایی جهت بکارگیری .

۱۲- تنظیم قرارداد کاری .

۱۳- اقدامات لازم جهت بیمه تامین اجتماعی .