همکاری درفروش   :

اگربه دنبال درآمد حداقل ۵ میلیون درماه هستید با ما همراه باشید…

سلام دوست من اگر درحال تحصیل هستید و یا درهرکسب و کاری اشتغال دارید، میتوانید ازفرصت بازاریابی پروژه ای برای ایجاد درآمد بسیارعالی بهره مند شوید ،  ثبت نام نمائید.موسسه ایمن گستر ایرانیان نوین این فرصت را برای جوانان این مرزو بوم،که ازارتباطات خوب وتوان بازاریابی بهره مند هستند میتوانند،از طریق ثبت نام دراین وب سایت به عنوان بازاریاب پروژه ای کسب درآمد کنند.

فرآیند همکاری در فروش :

۱- ثبت نام در وب سایت به عنوان بازاریاب پروژه ای .

۲- تماس موسسه با شما جهت مصاحبه حضوری .

۳- درصورت تائید موسسه به عنوان بازاریاب پروژه ای.

۴- عقد قرار داد و شروع همکاری .

۵- بازاریابی اولین مشتری .

۶- تکمیل فرآیند بازاریابی/ فروش توسط بازاریاب و موسسه (عقد قرارداد با کارفرما).

۷- دریافت پورسانت همکاری در فروش .